Pre deti aj rodičov

... s kamarátmi je veselšie!

Do Hojdany môže prísť ktokoľvek s deťmi , kto ide "len tak okolo" a je mu zima/alebo príliš teplo... Okrem organizovaných aktivít (krúžkov podľa dolu uvedeného rozpisu) máte -  ZATIAĽ  - vždy k dispozícií  voľné herne plné hračiek. Príspevok je 2 eurá na rodinu a deň. Tešíme sa na vás!

..prečo že "ZATIAĽ?" Najnovšia pravda je taká, že v máji 2016 zasadali komisie miestneho zastupiteľstva a iba vo finančnej komisii zaznelo jednohlasné stanovisko: vezmime Hojdane prízemie a prerobme ho na materskú školu. Čím príde Hojdana o svoje srdce: recepciu, dolnú najväčšiu herňu s kočikárňou a výstupom z terasy do záhrady. TAKTO SI PODPORU MATERSKÉHO CENTRA NEPREDSTAVUJEME!

Príďte podporiť zachovanie Hojdany v doterajších priestoroch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v júli, 7.7.2016 (náš bod bol z májového a aj z júnového zastupiteľstva presunutý na ďalší mesiac). ĎAKUJEME (vám, že prídete, nie poslancom, že s nami krútia...)!

Napriek značnej vyčerpanosti z  každotýždenného presviedčania poslancov (najmä niektorých, mená dodáme na požiadanie:) o nenahraditeľnej funkcii dobre fungujúceho materského centra, ideme ďalej...  

  

 viac info v záložke "Kauza Hojdana"

---------------------------------------------

Navštevujeme poslancov v rámci "poslaneckej stredy" a informujeme ich jednotlivo o funkcii a nezastupiteľnosti dobre fungujúceho materského centra. 

Ak by ste nás radi podporili aj v našej petícii za zachovanie MC Hojdana v doterajšom rozsahu a v súčasných priestoroch, môžete buď priamo u nás (petičné podpisové hárky sú k dispozícii na recepcii) alebo na:

http://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_cinnosti_mc_hojdana_v_ruzinove

Prosíme, v petícii uveďte aj svoju adresu, inak bude Váš hlas, žiaľ, neplatný! Ak ste už hlasovali, prosíme o doplnenie adresy.

ĎAKUJEME!!!

-----------------------------------------------

  A K T U Á L N E    O Z N A M Y

 

Žiaľ, ani na júnovom zastupiteľstve, ktoré je plánované na 21.6., nebude na programe téma prerobenia Hojdany na materskú školu. Takže náš osud je stále neistý, opäť BOJUJEME ĎALEJ, rezervujte si termín 7.7.2016. Je potrebná vaša účasť na zastupiteľstve, ak chceme, aby Hojdana naďalej žila. Nenechajme si HOJDANU zobrať....

STOP 

-----------------------------------------------------------------

 

Zo srdca ďakujeme šikovným a pracovitým ľudkom z firmy Skanska, ktorí nám minulý piatok v rámci Podaj ruku 2016 ­- Týždeň dobrovoľníctva Skanska, zveľadili našu Hojdanovskú záhradu.

Skanska1 Skanska3

Skanska2Skanska4

 

-----------------------------------------------------------------

A už sme aj na YouTube :-) nech sa páči, pokukajte :-)

https://youtu.be/p5S3ixZSu00

https://youtu.be/cur3w-hoXmQ

https://www.youtube.com/watch?v=bsMWHd9dAT4

-----------------------------------------------------------------

 J Ú N  2 0 1 6

4.6. Medzinárodný deň detí v Hojdane – veľká záhradná slávnosť plná trpaslíkov (10:00 – 12:00 hod.)

MDD

7., 21. a 28.6. Šikovné ručičky - otvorený utorkový kurz tvorenia pre najmenšie deti a ich mamičky (10:00–12:00 hod.)

8.6. Dieťa v období vzdoru – prednáška Blanky Lichtnerovej (10:30-12:00 hod.)

10.6. Naša Bratislava - dopoludnie venované skrášľovaniu Hojdany. PRE VEREJNOSŤ BUDE V TENTO DEŇ HOJDANA ZATVORENÁ. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zatvorené

14.6. Kurz zdravého varenia podľa 5 elementov

17.6. Múdry piatok v Hojdane – „Moje dieťa si verí“, prednáška lektorky Efektívneho rodičovstva (začiatok 10:30 hod.)

17.6. Podporná skupina nosenia a dojčenia detí s Karolínou (10:00 – 12:00 hod.)

17. 6.  ZÁPIS DETÍ DO ADAPTAČNÉHO KURZU ŠKôLOČKA V HOJDANE od 9.00 do 10.30 hod. Termín kurzu: september - december 2016, jedenkrát týždenne (pondelky 9.00 - 12.00 hod.), adaptácia na budúci pobyt v materskej škole, kurz je preto ideálny pre deti, ktoré sa od januára 2017 chystajú nastúpiť do materskej školy. 7 detí v skupine a dve lektorky,  hudobné, pohybové, jemnomotorcké aktivity, rozvoj reči - vedené logopédkou. Cena 150 eur/ 10 trojhodinových stretnutí, desiata, pitie, pomôcky, darček na záver v cene kurzu. ( Viac v sekcii Špecialitky Hojdany - Škôločka v Hojdane.) Deti musia mať v čase nástupu do Škôločky dosiahnutý vek 2,5 roka. Uprednostňujeme deti, ktoré poznajú prostredie Hojdany. Zápis je formou vstupného dotazníka a individuálneho rozhovoru, netreba si priniesť nič:)

28.6. Kurz zdravého varenia podľa 5 elementov

 

V júni je Hojdana otvorená do 30.6.2016.

Hojdana bude počas letných prázdnin pre verejnosť z a t v o r e n á.

Počas letných prázdnin sa konajú v Hojdane denné tábory:

4.7. - 8.7. tvorivý tábor s Beou P. a Laurou

25.7. - 29.7. hojdanácke Kolieskovo Veterán

1.8. - 5.8. hojdanácke Kolieskovo Veľkáči

8.8. - 12.8. tábor OZ Up-Down syndrom

15.8. - 19.8. tábor OZ Up-Down syndrom

 

Zmena programu vyhradená! 

 
 
Doobeda 9:00 - 12:00 hod.
Poobede 15:00 - 18:00 hod.
  Pondelok
 
Dolné herne: pre verejnosť zatvorené
Horné herne: Škôločka. (pre verejnosť zatvorené)
 
Horné herne: Šibali. Stretnutia rodín s hyperaktívnymi deťmi. (pre verejnosť herne zatvorené).
Žltá telocvičňa: 18:00 Joga pre dospelých

                    20:00 Ver telu, cvičenie pre ženy

Červený ateliér: 18:00 keramika pre dospelých
 
  Utorok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa:  Svetielka – cvičenie pre deti od 1 do 3 rokov s Ivanou (0905 351001)
Žltá telocvičňa: Play wisely.
Dolná herňa: otvorené
Horné herne a žltá telocvičňa: 16.00 - 18.15 Divadlo Dúhadlo (OZ UP - Down syndrom, uzavretá spoločnosť)
Červený ateliér: 16:30-18:00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov (p. Bea Pevná, 02 4333 0505)
  Streda
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa, Waldorfská hernička.
10.30 Pekná streda - divadielka pre najmenších (podľa aktuálneho programu)
Dolná a guličková herňa: otvorené
Červený ateliér: 16.30 - 18.00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov
Terasová herňa: 18.00 Čikung pre dospelých
  Štvrtok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Terasová herňa: Svetielka – cvičenie pre deti od 1 do 3 rokov s Ivanou (0905 351001)
Masáže dojčiat
Žltá telocvičňa: Play wisely
Dolná a guličková herňa: otvorené
Červený ateliér: 16:30-18:00 Výtvarný krúžok pre deti od 6 rokov (p. Bea Pevná: 02/4333 0505)

Žltá telocvičňa:  20:00 Ver telu, cvičenie pre ženy

  Piatok
Dolná a guličková herňa: otvorené
Žltá telocvičňa: Helen Doron, angličtina pre najmenších
10.30 Múdry piatok - skvelé prednášky jeden/dvakrát mesačne, za prítomnosti detí
Herne: zatvorené
 
táto tabuľka sa aktualizuje podľa potreby, naposledy aktualizovaná: 21.1. 2016.
- "herne otvorené" - znamená, že sa v nich môžete len tak pohrať, nie je v nich organizovaný program
- vstupenky vopred si treba zakúpiť na recepcii Hojdany na divadielka (Pekná streda) a na rodinné podujatia , ak je to uvedené v aktuálnom mesačnom programe. Naopak, na piatkové prednášky (Múdry piatok) sa netreba vopred hlásiť, stačí prísť...